جزئیات خبر


ارسال ذرت تولیدی مزرعه نمونه به موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی

ارسال ذرت تولیدی مزرعه نمونه به موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی
1396/8/21

سرپرست موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه گفت: تمامی ذرت برداشت شده از مزارع به موسسه به دامپروری صنعتی قدس رضوی ارسال می‌شود.
علی اورعی زارع در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی رضوی بیان کرد: این اقدام در راستای هم‌افزایی میان شرکت‌ها و موسسات اقتصادی رضوی و ایجاد تعامل بیشتر صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به برداشت 27 هزار تن ذرت از اراضی این موسسه گفت: این میزان از سطح 365 هکتار جمع‌آوری شده است.
وی ادامه داد: برداشت این محصول از نیمه شهریور ماه آغاز شده است.
اورعی زارع درباره ارقام ذرت برداشت شده، گفت: این ارقام از بذور هیبرید و شامل ns، zp، 704، آفرین، مانا، ماسیل، ماکسیما و... است.
وی ادامه داد: جمع‌آوری این محصول با استفاده از دستگاه چاپر 6 ردیفه و 4 ردیفه انجام شده است.
اورعی زارع، استفاده از بذور هیبرید را یکی از اقدامات صورت گرفته برای افزایش عملکرد و میزان تولید عنوان کرد و افزود: برنامه تغذیه‌ای مناسب، کاشت به موقع، کاهش فاصله ردیف‌های کاشت، استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری و... بخشی دیگر از این فعالیت‌ها به شمار می‌رود.
وی درباره روش آبیاری این مزارع گفت: اراضی اختصاص داده شده به کشت ذرت، به روش قطره‌ای و سطحی آبیاری می‌شوند.
سرپرست موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه، دستیابی به راندمان بالاتر و کیفیت بهتر ذرت را موفقیتی ارزشمند در زمینه این محصول دانست.
326-96

نظر شما